Organisatie

MONTAD Elektrotechnisch Adviesbureau is sinds 1992 met name actief op het gebied van infrastructuur.
Specialisme is het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van elektrotechnische installaties met name openbare verlichting en verkeerstechniek.

Kerntaken daarin zijn:

 • ontwerpen met verlichtingsberekeningsprogramma’s
 • vergelijken en adviseren van te gebruiken materialen
 • kabelberekeningen voor het dimensioneren van ‘eigen‘ kabelnetten
 • digitaal intekenen van ontwerpen
 • toetsen van ontwerpen, inventariseren en controleren van bestaande beheersbestanden
 • actualiseren van bestaande databasegegevens (uniformeren)
 • controleren en opstellen van inventarisatie
 • opstellen van onderhouds, renovatie- en aanlegbestekken
 • begeleiden van aanbestedingen
 • begeleiden in uitvoering van werken
 • opstellen van beleidsplannen
 • beheer van openbare verlichtingssystemen

Dit kan door het in raad en daad bijstaan met onze kennis en ervaring op het gebied van elektrotechniek of hetzij als tijdelijke capaciteitsverruiming van uw eigen capaciteit tijdens drukke perioden.

Projectmatig werken

Door op een projectmatige aanpak binnen de projecten te werken wordt er door Montad samen met een opdrachtgever zo veel mogelijk samen naar oplossingen gewerkt waarbij steeds overwogen wordt welke technische aspecten het belangrijks zijn in combinatie met alle beheertechnische perikelen en invulling van de openbare ruimte en milieu.

Montad heeft haar activiteiten in 3 takken verdeeld:

 • Advisering
 • PRO-TEC kabelbeveiligingssystemen
 • MOON openbaar beheer
Print Friendly, PDF & Email