PRO-TEC©

De PRO-TEC-5000© is een kabelbeveiliging- en managementsysteem waarmee een optimale beveiliging zeker gesteld wordt.

Het systeem is met name geschikt voor licht belaste lange voedingskabels in combinatie met daarop aangesloten apparatuur (over de gehele lengte van de kabel).
Het toepassingsgebied is zeer breed en enkele toepassingen naast voedingskabels voor openbare verlichting zijn:

 • voedingskabels voor benuttingsmaatregelen langs auto(snel)wegen;
 • voedingskabels voor verlichting in fabriekshallen en kantoren;
 • voedingskabels voor terrein- en sportveldverlichting;
 • voedingskabels voor tijdelijke rijbaan verlichting;
 • voedingskabels voor openbare drukriolering;
 • voedingskabels voor distributie groepen.

De Basis

Door toepassing van technieken in combinatie met een tweetal beveiligingsprotocollen, kunt u bij toepassing van PRO-TEC-5000© volstaan met flinke reductie van de diameter van de voedingskabel (over de gehele lengte van de kabel), zonder concessies te doen aan veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en aanleg- en onderhoudskosten.
Met PRO-TEC-5000© kan op eenvoudige wijze worden voldaan aan alle geldende eisen, waarbij de investering in aanleg lager uit zal vallen ten opzichte van beveiliging via alleen installatieautomaten of smeltveiligheden.

Beveiliging tegen kortsluiting, overstroom, aanrakingsveiligheid en aardlekstromen

De complete installatie wordt optimaal beveiligd tegen:

 • Kortsluiting: door slechts geringe kortsluitstromen (afhankelijk van de belastingstroom) wordt de installatie beveiligd tegen kortsluiting. De kabeldoorsnede van de voedingskabels kunnen hierdoor met aanzienlijk worden gereduceerd ten opzichte van de gebruikte kabeldoorsnede bij conventionele beveiligingen.
 • Overstroom: de complete installatie kan bewaakt worden op een relatief kleine toename van de eigenlijke belastingstroom. Toename van het elektrisch verbruik van de installatie, illegale aftap van energie wordt automatisch gesignaleerd door onze beveiligingsmodule.
 • Aanrakingsveiligheid: de installatie dient altijd een lagere aanrakingsspanning te hebben dan 50 Volt. Met conventionele beveiligingen kan hier in de regel moeilijk of niet aan voldaan worden. Met PRO-TEC-5000© kan hier op eenvoudige wijze aan worden voldaan.
 • Aardlekstromen: PRO-TEC-5000© kan selectief een aardfout op één of twee fase(n) tijdig afschakelen en daarbij de overige fase(n) ingeschakeld laten. Dit betekent dat een aardlekstroom naar aarde of geaarde metalen delen van de installatie, niet de gehele installatie afschakelt, maar alleen de storende fase(n). Bij openbare verlichting betekent dit dat men niet in het donker komt te zitten.

Op deze wijze garanderen wij u een veilige en duurzame oplossing tegen een op kabelkosten eenvoudig terug te verdienen investering.

Managementsysteem Openbare Ruimte Service en PRO-TEC-5000©

ORS (Openbare Ruimte Service) biedt u de mogelijkheid om op afstand inzicht te verkrijgen in de actuele PRO-TEC-5000© status binnen een installatie (schakel- en verdeelinrichting).Middels ORS kan de installatie op afstand worden bewaakt en kunnen de verbruiksgegevens (kWh) inzichtelijk worden gemaakt.

Aardlekstromen worden middels ORS getoond, tezamen met historische data, bijbehorende installatie documentatie en revisiegegevens (kastpakketten).

PRO-TEC-5000© i.c.m. ORS voor Dynamische Systemen toont u een actueel beeld van een installatie op afstand.

Bekijk hieronder de flyer van ORS:
Flyer Openbare Ruimte Service

PRO-TEC-4000 MTM©

PRO-TEC 4000 MTM is de perfecte aanvulling op de PRO-TEC 4000/5000®, waarbij we van de PRO-TEC 4000/5000® uitgaan van de zwaarst belaste fase, kunnen we met de PRO-TEC 4000 MTM per fase een andere waarde ingeven.
Daarnaast kunnen we met de PRO-TEC 4000 MTM per fase voor de eerste vijf seconden een andere karakteristiek inladen, of dit nu een karakteristiek is van een installatie automaat of een opstart cyclus van bijvoorbeeld een pomp.
Enkele toepassingen van de PRO-TEC 4000 MTM:

 • BermDRIP
 • Matrixborden
 • Telpunten
 • “U rijdt te snel” installaties
 • Gladheidsmeldsysteem
Print Friendly, PDF & Email