Advies

Als partner verzorgt Montad sinds 1992 het ontwerp van elektrotechnische buiteninstallaties zoals openbare verlichting en verkeersregelinstallatiesvoor een breed scala van opdrachtgevers. In onze werkzaamheden treden we adviserend op waarbij de uitgangspositie in de meeste gevallen door de opdrachtgever worden aangegeven. Als er geen basis van uitgangspunten is wordt deze in overleg met de opdrachtgever samengesteld, waarbij de huidige richtlijnen en eisen door Montad zullen worden aangegeven.

Inspectie

Montad Adviesbureau voert inspecties uit aan schakel- en verdeelkasten in de openbare verlichting.

Elke elektrische installatie of een deel daarvan dient op regelmatige basis te worden gecontroleerd en geïnspecteerd. voordat deze in bedrijf wordt genomen en daarna met regelmatige tussenpozen. Het aantal inspecties wordt bepaald door risico-inventarisatie volgens de geldende relevante normen.
Ga naar Inspecties

Verlichtingsplannen

Voor het opstellen van een verlichtingsplan werkt Montad verlichtingsberekeningen uit die voldoen aan de eisen die de opdrachtgever hieraan stelt. De aanbevelingen die door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) worden gedaan in de NPR 13201 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn een belangrijke bron voor het bepalen van de verlichtingssterkte.
Graag informeren wij u hierover en horen wij uw wensen om tot een ontwerp te komen wat aansluit bij uw vraag.

Kabelplannen

In vele gevallen is het interessant om een eigen voedingsnet voor de openbare verlichting aan te leggen. De opdrachtgever is eigenaar en dus verantwoordelijk voor het net. Wat houd deze verantwoordelijkheid in en wat zijn de kosten en baten ten opzichte van een OV aansluiting op het netwerk van de netbeheerder?
Montad geeft u een duidelijk advies voor het maken van de juiste keus. Bij de aanleg van een eigen net verzorgt Montad de kabelberekeningen zodat er een garantie is dat uw installatie voldoet aan de installatievoorschriften zoals deze zijn beschreven in de NEN 1010.

Tekenwerk

Gemaakte plannen worden door Montad op tekeningen uitgewerkt volgens uw specifieke eisen en richtlijnen. Daar waar geen eisen aan tekeningen worden gesteld, heeft Montad een eigen standaard die in overleg kan worden toegepast. Naast onze eigen gemaakte plannen zijn wij ook beschikbaar voor het uitwerken van losse tekenopdrachten en kastschema’s. Montad werkt met het tekenprogramma AutoCAD maar tekent ook voor import naar Microstation. Kastschema’s kunnen door ons worden uitgewerkt met het programma SEE Electrical.

Bestekken

Montad stelt complete werk- en onderhoudsbestekken op voor openbare verlichting en/of verkeersregelinstallaties volgens de geldende RAW bepalingen. Doordat steeds meer RAW-bestekken gecombineerd worden met civiele werkzaamheden, verkeersmaatregelen en groenvoorzieningen, vullen wij ook afzonderlijke bestekdelen aan. Daar waar u werkt met een eigen bestekstructuur zal deze worden overgenomen.

In overleg met de opdrachtgever wordt de besteksvorm vastgelegd waarbij het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) het belangrijkste naslagwerk is. De ARW 2012 is sinds 1 April 2013 van kracht.

Calculaties

Montad stelt voorcalculaties op die gebaseerd zijn op de laatste ontwikkelingen in de markt.
Door onze jarenlange ervaring en veelvuldige contact met materiaalleveranciers hebben we een goed beeld van de materiaal- en uitvoeringskosten. Deze kennis kan ook worden ingezet ten diensten van de aannemerij om de kosten van het “ontbrekende stukje openbare verlichting” aan te vullen op het grote geheel.

Verkeersregelinstallaties

Montad verzorgt het gehele ontwerp van verkeersregelinstallaties, waarbij voor puur verkeerskundige vraagstukken en verkeerstellingen de kennis en ervaring van een externe partner wordt ingezet. Van onze partner kunt u dezelfde mentaliteit verwachten: service gericht werken en altijd aanspreekbaar ook na afronding van een (deel)opdracht.

Op basis van een regelspecificatie of randvoorwaarden wordt door Montad het ontwerp verder uitgewerkt op tekening en in bestek. Als naslagwerk hanteren wij hiervoor uitgangspunten zoals beschreven is in publicatie 269 van het CROW (Handboek aanleg verkeersregelinstallaties). Daar waar u wilt afwijken van deze publicatie zal Montad in overleg de consequenties bespreken.

Duurzaam

De afweging om installaties te renoveren of te vervangen is van vele factoren afhankelijk. In een tijd waarin zoveel verschillende mogelijkheden en snelle veranderingen zijn, wordt het niet eenvoudiger om een keus te bepalen. Daarnaast zijn er de onderhoudskosten die zwaar kunnen doortellen bij verouderde installaties. Graag delen wij onze kennis en ervaring en helpt Montad u met het maken van de juiste keuzes.
Desgewenst stellen wij een helder beleidsplan op volgens het “model beleidsplan” van het NSVV.

Laatste ontwikkelingen

Techniek blijft zich ontwikkelen, en dat is in de wereld van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties niet anders. Met name de LED techniek heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Is het allemaal zo mooi als het wordt voorgedaan, wat zijn de kosten, wat is de terugverdientijd, zijn er ook alternatieven in de vorm van andere energie zuinige lampen? Is het dimmen van verlichting een verstandige keus, want ook op dit terrein staan de ontwikkelingen niet stil?
Allemaal vragen die u als opdrachtgever bij Montad neer kunt leggen bij het vormen van de uitgangspunten voor uw verlichtingsplannen.

Uitvoering

Ook voor de uitvoering heeft Montad de kennis in huis om op te treden als directievoerder.
Hierdoor wordt de kwaliteit van het werk en zaken als meerwerk goed bewaakt.

Samengevat

Montad is een adviesbureau wat op het gebied van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zijn sporen de afgelopen 20 jaar ruimschoots heeft verdiend. Iedere organisatie heeft zijn eigen zienswijze hoe er moet worden omgegaan met de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Daarom is advies op maat erg belangrijk en zal de wens van de klant altijd centraal staan bij het vormen van de plannen. Bij de vertaalslag van de wensen naar het eindresultaat van een ontwerp adviseren wij u van de mogelijkheden en regelgeving die van toepassing zijn.

Op deze manier heeft Montad al vele tevreden opdrachtgevers geholpen bij het ontwerpen en uitwerken van de elektrotechnische buiteninstallaties.
Een overzicht van deze opdrachtgevers en gerealiseerde projecten vindt u hier: Referenties

Print Friendly, PDF & Email