Inspecties

Montad voert inspecties uit aan schakel- en verdeelkasten in de openbare verlichting.

Elke elektrische installatie of een deel daarvan dient op regelmatige basis te worden gecontroleerd en geïnspecteerd, voordat deze in bedrijf wordt genomen en daarna met regelmatige tussenpozen. Het aantal inspecties wordt bepaald door risico-inventarisatie volgens de geldende relevante normen.
Het doel van de inspectie is het zorgen voor:

• De veiligheid van mensen en levende have door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding
• Bescherming tegen schade aan eigendommen ten gevolge van brand en hitte ten gevolge van een defect in een installatie
• De vaststelling dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid
• De vaststelling van de aanwezigheid van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar

De elektrische installatie(s) worden gecontroleerd met zintuigen en geïnspecteerd door meting en beproeving volgens NEN 1010 en NEN 3140 die onderdeel uitmaakt van de NEN-EN 50110.
Uitgangspunt van beide normen is dat bij de inspectie van installaties ten minste moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de elektrische installatie of een deel daarvan. Dit houdt in dat bij de inspectie van bestaande installaties de norm die is gebruikt bij het ontwerp en aanleg mag worden toegepast.
Een ander uitgangspunt van het Arbobesluit, de NEN 1010 en de NEN 3140 is dat er steeds bijgewerkte schema’s en tekeningen en overige relevante documentatie bij de elektrische installatie(s) aanwezig dienen te zijn. Zonder deze informatie kan een inspecteur zijn werk nauwelijks goed uitvoeren.
Tijdens de inspectie van de elektrische installatie zal voor een aantal metingen en beproevingen de spanning worden uitgeschakeld.
Dit kan/zal gebeuren tijdens bepaalde metingen en helaas is dit onvermijdelijk.
Het uitschakelen zal natuurlijk in overleg gebeuren waarbij de inspecteur of het inspectiebedrijf nooit aansprakelijk is voor eventuele schade(n) die door de (onverwachte) uitschakeling van de voedingsspanning kan zijn veroorzaakt.

Na inspectie zal tevens een vrijblijvend advies worden verstrekt wanneer de elektrische installatie opnieuw dient te worden geïnspecteerd. De eigenaar van de elektrische installatie is eindverantwoordelijk als het gaat om de elektrische veiligheid. De inspecteur heeft na deze inspectie een goed beeld verkregen van de huidige status van de installatie en kan vanuit zijn vakkennis juist adviseren zoals ook de normen voorschrijven.
Referenties waar Montad Elektrotechnisch Adviesbureau inspectie heeft gepleegd:

• Gemeente Amersfoort
• Gemeente ’s-Hertogenbosch
• Gemeente Breda
• Gemeente Leiden
• Gemeente Lingewaard
• Gemeente Nijmegen
• Gemeente Texel
• Provincie Gelderland
• Provincie Zeeland
• Spie Infra Verkeer & Vervoer
• Stichting Beheer Borgwerf II

Print Friendly, PDF & Email