Kabelberekeningen

Montad houdt zich dagelijks bezig met het ontwerpen van buiteninstallaties voor de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en dus ook met het maken van kabelberekeningen.

In de Nederlandse norm NEN 1010 wordt bepaald waaraan elektrische buiteninstallaties dienen te voldoen. Een belangrijk onderdeel daarbij is de juiste keuze van de toegepaste materialen, waaronder (voedings)kabels. Een verkeerd gekozen kabel kan grote problemen opleveren, denk bijvoorbeeld aan brandgevaar. Daarnaast kan door het voorkomen van over dimensionering worden bespaard op hoge materiaalkosten. Het op een correcte manier bepalen en berekenen van kabels lijkt door de veelheid aan factoren die meespelen een ingewikkelde klus.

Voor het bepalen van de juiste kabel doorsnede krijgen we tenminste te maken met de volgende keuzes:

  • Conventioneel of elektronisch beveiliging
  • Voedingsstelsel
  • Spanningsverlies
  • Aanleg kabels in de grond
  • Grondtemperatuur
  • Kabelwarmteweerstand

Eén van de eerste factor is om de juiste beveiliging te kiezen, hier kan men een overweging maken tussen een conventionele beveiliging of een elektronische beveiliging.
Bij een conventionele beveiliging dient men volgens de norm rekening te houden met de desbetreffende uitschakelkarakteristiek die 5 tot 6 x de nominale stroom bevat om de installatieautomaat daadwerkelijk tijdig te laten uitschakelen.
Bij een elektronische beveiliging (PRO-TEC) wordt hierop uitgeweken. Hier mag namelijk volgens de NEN1010 met een uitschakelstroom van 2x Ib gerekend worden waardoor de kabeldoorsnede aanzienlijk minder word. Andere factoren zijn het voedingsstelsel, het spanningsverlies, de aanleg van de kabel in de grond, de grondtemperatuur, de kabelwarmteweerstand, liggen er meerdere kabels bij elkaar enzovoort.

Om dit alles te berekenen maakt Montad gebruik van het kabelberekeningsprogramma NEN1010 Kabelberekeningen RD van C-Services.

http://www.nen1010.nl

De optie voor PRO-TEC is in het programma opgenomen onder ‘Elektronische beveiliging’.

 

 

Print Friendly, PDF & Email