Beleidsadvies

MONTAD ondersteunt opdrachtgevers bij breed uiteenlopende beleidsvragen op het gebied van Openbare Verlichting (OVL) en Verkeersregelinstallaties (VRI). Enkele van deze vragen zijn: Wat is de staat van ons verlichtingsareaal? Naar welke beleving streven we? Hoe besparen we zoveel mogelijk energie? Wat kost verduurzaming nu en in de toekomst?

Of uw vraag nu puur technisch inhoudelijk is of beleidsmatig of dat u de burger meer wil betrekken bij het beantwoorden van uw vragen, wij helpen u graag.

Beleidsplan

Een beleidsplan is de stip aan de horizon voor uw organisatie. Dit beleidsplan stellen we daarom ook altijd samen met u op. Het beleidsplan schept kaders en draagt bij aan het realiseren van de gewenste beleving, het voorkomen van onveilige situaties (verkeersveiligheid en sociale veiligheid), aan het verlagen van energieverbruik en aan vermindering van de uitstoot van CO2. Wij brengen in beeld in hoeverre u voldoet aan de doelen van het Energieakkoord. Omdat de technologische ontwikkelingen niet stilstaan, maken wij uw beleidsplan op maat met in achtneming van de laatste (technologische) ontwikkelingen.

Beheerplan

Een beleidsplan schept kaders, een beheerplan zet de volgende stap en maakt uw beleid concreet. Hoe gaat u uw areaal beheren? Welke kosten zijn er jaarlijks aan verbonden?
Welke kwaliteit streeft u na in de openbare ruimte? Al deze vraagstukken worden beantwoord in het beheerplan.

Burgerparticipatie

Het vertalen en afstemmen van een technisch onderwerp naar en met bewoners is een uitdaging. MONTAD gaat deze uitdaging graag met u aan en adviseert u graag op het gebied van Burgerparticipatie. Hoe kunt u het best communiceren met of naar burgers? Dat kan op elk niveau; van alleen informeren tot volledig meebeslissen. Welke trede op de Participatieladder kiest u? Welke vorm van participatie u ook kiest, wij helpen u op elke trede.