Installatie- verantwoordelijkheid

Bent u eigenaar van een elektrotechnische installatie, bijvoorbeeld van openbare verlichting of verkeersregelinstallaties? Dan bent u (eind)verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van deze installaties. Goed beheer en onderhoud -ook in het kader van handhaving- is daarom essentieel. Bij deze installaties gelden strikte veiligheidsnormen. Staat u in voor de veiligheid van uw installatie?

MONTAD is er om u als eigenaar op dit gebied te adviseren en te ontzorgen. Onze ervaren specialisten werken dagelijks met elektrotechnische installaties en kennen alle in de normen gestelde eisen. U kunt de verantwoordelijkheid voor uw installaties dan ook met een gerust hart overdragen aan onze professionals.

Als er geen installatieverantwoordelijke is aangewezen binnen uw organisatie, dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie.

Om te zorgen dat de veiligheid van elektrotechnische installaties betrouwbaar is en blijft, zijn normen opgesteld. Op vrijwel alle installaties in de openbare ruimte zijn de laagspanningsnormen NEN 1010 en NEN 3140 van kracht. Beide zijn nauw met elkaar verbonden en maken deel uit van het bouwbesluit.

Eén installatieverantwoordelijke

De NEN 3140 gaat in op het veilig werken aan de installatie. Volgens de NEN 3140 moet elke elektrische installatie onder verantwoordelijkheid van één persoon worden geplaatst, de installatieverantwoordelijke (IV-er). De NEN 1010 bepaalt de elektrotechnische voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen.

Ook moet u voldoen aan de Arbowetgeving. In het Arbobesluit staan de eisen die worden gesteld aan de werkomstandigheden aan of nabij elektrische installaties. Uw openbare verlichting (OVL) en uw verkeersregelinstallaties (VRI) staan op openbaar terrein; mensen en dieren kunnen altijd in de nabij- heid van de installatie komen.

Verantwoordelijkheid

Als er geen installatieverantwoordelijke is aangewezen binnen uw organisatie, dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie. Hij/zij is dan persoonlijk verantwoordelijk voor de installatie. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor een onveilige situatie op straat of als werkzaamheden onveilig worden uitgevoerd. Als eigenaar bent en blijft u eindverantwoordelijk.

Overdracht verantwoordelijkheid

Eigenaren van elektrotechnische installaties zijn zelf vaak niet of onvoldoende deskundig. Daarom kunnen zij de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de elektrotechnische veiligheid overdragen aan iemand die de deskundigheid wel heeft: de installatie- verantwoordelijke.
U kunt de verantwoordelijkheid voor uw elektrotechnische installaties aan MONTAD overdragen. Ook het beheer van uw openbare verlichting of verkeersregelinstallaties kunt u bij ons onderbrengen. Onze verantwoordelijkheid bestaat o.a. uit:

■ Ervoor zorgen dat de installatie veilig en goed functioneert
■ Adviseren over en goedkeuren van aanpassingen
■ Opstellen van een sleutelplan voor toegang
tot de elektrische installaties voor beleid en beheer, uitsluitend toegang voor bevoegden
■ Erop toezien dat alle personen die werken aan de installatie beschikken over de juiste
deskundigheid, bevoegdheden en opleidingsniveau
■ Controleren of alle werkzaamheden uitgevoerd worden conform de geldende
veiligheidsnormen
■ Inplannen van periodieke inspecties zodat u verzekerd bent van een veilig functionerende
installatie