Ontwerp

MONTAD is gespecialiseerd in het ontwerpen van installaties op het gebied van Openbare Verlichting en Verkeerstechniek. U kunt bij ons terecht voor o.a. lichtontwerp, illuminatie-ontwerp, Installatie-ontwerp en ontwerp van verkeersregelinstallaties.

Als adviesbureau kijken wij verder dan enkel de theorie. Het ontwerpen in de openbare ruimte betekent dat we ontwerpen ter verbetering van de leefomgeving. In een leefomgeving staat beleving van de openbare ruimte voor ons centraal. Beleving is niet in cijfers te vangen en daarom benaderen wij beleving vanuit onze ontwerpervaring. Zo zal de beleving in een stadsomgeving geheel anders zijn dan in een landelijke omgeving. MONTAD voorziet u van een ontwerp op maat.

Lichtontwerp

Bij een lichtontwerp ontwerpen wij de installaties met onze berekeningsprogramma’s driedimensionaal (3D). Hiermee maken we het effect van de verlichting in één oogopslag inzichtelijk. Wij tekenen en rekenen alles door, van A tot Z. Bij het ontwerp houden we zoveel mogelijk rekening met omgevingsfactoren, zoals bomen, woningen en oversteekplaatsen. Als mede-auteur van diverse richtlijnen/normen zijn we actueel op de hoogte en nemen we deze ervaringen mee in de kwaliteit van onze ontwerpen. Naast de theorie vinden wij het belangrijk om praktijkkennis op te doen. Om deze reden zijn onze vestigingen voorzien van demo- en testruimtes om materialen en armaturen te toetsen voor de ontwerpfase.

Installatie-ontwerp

Alle installaties moeten worden voorzien van een type voeding. Soms is het interessant om een eigen voedingsnet hiervoor aan te leggen. Uiteraard adviseren wij u graag om de juiste keuze te maken. We ontwerpen uw installatie van A tot Z. MONTAD is thuis in de verschillende installaties in de openbare ruimte. Of dit nu een standaard netwerk betreft of uitgebreid met diverse voorzieningen (Smart City), wij zijn van alle markten thuis. U krijgt daarbij de garantie dat in alle gevallen uw installatie voldoet aan de wettelijke normen/eisen en installatievoorschriften (o.a. NEN 1010).

Ontwerp van verkeersregelinstallaties

Wij verzorgen ook het complete ontwerp van verkeersregelinstallaties (VRI’s). Op basis van regelspecificaties of randvoorwaarden werken wij het ontwerp voor u uit op tekening tot het contract. Vanzelfsprekend hanteren wij hierbij de uitgangspunten van het CROW Handboek aanleg verkeersregelinstallaties (publicatie 269).