Contractadvies

Ook voor contractadvies kunt u bij ons terecht. De technologische ontwikkelingen staan niet stil en zorgen voor constante vernieuwing. Maar er is ook een ontwikkeling gaande in de wijze waarop wij onze werken aanbesteden. Zo zijn er veel verschillende contractvormen. Bijvoorbeeld RAW-bestek, UAV-gc (Design Construct & Maintain) of Best Value Procurement (BVP). MONTAD heeft jarenlange ervaring met de verschillende contractvormen en heeft als doel continu op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen in contractvorm en/of regelgeving. Wat is voor u de meest geschikte contractvorm? Wij helpen u graag!

Contractafweging

Door middel van een contractafweging adviseren wij u welke contractvorm u het best kunt toepassen. Onze ervaring is dat inzicht in de risico’s en de verdeling van de risico’s sterk sturend zijn bij de keuze van de contractvorm. Daarom voeren wij een risicoanalyse uit om te komen tot de juiste contractafweging. Met deze risicoanalyse brengen wij voor u in beeld hoe de markt in elkaar zit en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Ook het ‘doorlichten’ van de organisatie is een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse, want niet elke contractvorm past bij elke organisatie. U krijgt inzicht in de potentiële risico’s en we kunnen ook specifiek de top-risico’s benoemen. Hierna stellen we het gewenste risicoprofiel vast: welke risico’s en aansprakelijkheden houdt u zelf en welke risico’s liggen bij de opdrachtnemer? Dit risicoprofiel gebruiken we als input voor de contractafweging. Welke contractvorm u ook kiest: de risicoanalyse vormt de basis voor de projectbeheersing.

Marktconsultatie

Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over het profiel waaraan de potentiële inschrijvers moeten voldoen. Niet alleen de geschiktheid en de ervaring van de inschrijvers is belangrijk, maar ook de markt speelt een belangrijke rol. Hoe is de marktsituatie, is er voldoende kennis over uw specifieke vraag op de markt, zijn er veel of weinig partijen die het werk aankunnen? Daarom doen we een marktconsultatie. Het resultaat van deze marktverkenning levert voor u het gewenste inschrijversprofiel op. Dit profiel is ook geschikt als input voor het opstellen van geschiktheids- en selectiecriteria.

Opstellen contract

Na een gefundeerde basis (contractafweging en voorbereiding) helpen wij u graag met het opstellen van het contract en het daadwerkelijk uitwerken van het contracttype: BVP, RAW, UAV-gc of een hybride vorm. Al deze vormen van contract kunnen wij voor u uitwerken. Wij zijn zelfs Best Value B-gecertificeerd.