Meten en Inspectie

We steken veel tijd en energie in het ontwerp en het specificeren van een installatie (OVL/VRI/etc.). Maar we controleren ook in de praktijk of deze installatie na aanleg voldoet.
Om kwaliteit te waarborgen, is het van groot belang dat de ontwerpen ook getoetst worden in de praktijk. Daarom voeren wij bijvoorbeeld elektrotechnische of licht-technische toetsen uit. Zo meten wij de lichttechnische specificaties voor verkeersveiligheid (bijvoorbeeld wegdekreflectie), sociale veiligheid of bijvoorbeeld lichthinder. Maar we kijken ook naar persoonsveiligheid als onderdeel van de elektrotechnische inspectie.

Mastmetingen

Als beheerder van de openbare ruimte bent u verantwoordelijk voor o.a. lichtmasten, VRI-installaties en portalen. Hoe brengt u de conditie en de veiligheid van deze objecten in kaart? Met de unieke meetmethode Mastap meten wij de totale standzekerheid, de fundamentschade en de levensduurprognose. Zo krijgt u zekerheid over de veiligheid van uw objecten en kunt u bovendien aanzienlijk besparen op uw materiaalkosten.

Ook moet u voldoen aan de Arbowetgeving. In het Arbobesluit staan de eisen die worden gesteld aan de werkomstandigheden aan of nabij elektrische installaties. Uw openbare verlichting (OVL) en uw verkeersregelinstallaties (VRI) staan op openbaar terrein; mensen en dieren kunnen altijd in de nabij- heid van de installatie komen.

Armatuurmetingen

Met de komst van LED zijn er 1001 armaturen en bijna evenveel leveranciers bijgekomen. We kunnen de eisen aan een armatuur steeds beter specificeren, maar krijgt u wel wat u wilt? Tijdens een specificatiecontrole eventueel op locatie voeren wij armatuurmetingen uit en meten we de armaturen lichttechnisch door. In deze toets meten we naast de specificaties eventueel optredende hinder van de armatuur. Zo meten we o.a. lichtkleur (CCT in Kelvin), kleurweergave (CRI in Ra), spectrale verdeling en flicker (Frequency, index, percentage).

Ook moet u voldoen aan de Arbowetgeving. In het Arbobesluit staan de eisen die worden gesteld aan de werkomstandigheden aan of nabij elektrische installaties. Uw openbare verlichting (OVL) en uw verkeersregelinstallaties (VRI) staan op openbaar terrein; mensen en dieren kunnen altijd in de nabij- heid van de installatie komen.

Wegdekreflectie (meting)

Als mede-auteur van de CROW-publicatie Wegdekreflectie en NPR13201 (2017) heeft MONTAD aan de wieg gestaan van het meten en rekenen met reflectie in relatie tot openbare verlichting. In de publicaties staat tot in detail omschreven hoe wegdekreflectie in een uitvraag gespecificeerd kan worden en hoe deze kan worden getoetst na aanleg. MONTAD beschikt over de kennis en meetapparatuur om wegdekreflectie in zowel verkeersgebieden als verblijfsgebieden te meten en te toetsen. Naast controle zijn wij ook in staat om u te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van uw reflecterend product.

Ook moet u voldoen aan de Arbowetgeving. In het Arbobesluit staan de eisen die worden gesteld aan de werkomstandigheden aan of nabij elektrische installaties. Uw openbare verlichting (OVL) en uw verkeersregelinstallaties (VRI) staan op openbaar terrein; mensen en dieren kunnen altijd in de nabij- heid van de installatie komen.

Elektrotechnische metingen en inspecties

(NEN 3140 en NEN 1010)

Om de veiligheid van een installatie te waarborgen, moet deze periodiek gecontroleerd en geïnspecteerd worden. MONTAD inspecteert, meet en beproeft uw elektrotechnische installatie. Of dit nu een OV-installatie, marktinstallatie of verkeersinstallatie betreft, MONTAD is uw gecertificeerd inspecteur. We controleren en inspecteren de elektrische installatie(s) via waarneming, meting en beproeving volgens NEN 1010 en NEN 3140 die deel uitmaken van de NEN-EN 50110.

Licht(hinder)metingen

MONTAD beschikt over verschillende typen lichtmeetapparatuur en wij zijn in staat uw lichtinstallatie van A tot Z door te meten. Onder deze metingen vallen bijvoorbeeld het meten van de verlichtingssterkte (in lux), luminantie (cd/m2) en wij zijn in staat de lichtsterkte van een armatuur te meten (cd). Met name deze laatste meting maakt het mogelijk om naast lichtmetingen ook de hoeveelheid lichthinder te toetsen aan de gestelde richtlijnen. Bent u benieuwd of uw installatie voldoet of krijgt u bijvoorbeeld vragen/klachten over een lichtinstallatie? Wij ondersteunen u graag.

Wilt u meer informatie over mastmetingen, neem dan contact met ons op of download het productblad.