Beheer en Onderhoud OVL Fryslân

Op dinsdag 27 november tekenden Richard Teppema, directeur van Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OV&E) en Henk Hoeflake, directeur van MONTAD, het contract voor het beheer en onderhoud van ruim 90.000 lichtmasten in Fryslân.
Kwaliteit
De coöperatie OV&E heeft de opdracht ‘Onderhoud Openbare Verlichting & Energie Fryslân’ aanbesteed. De opdracht omvat de onderhoudswerkzaamheden aan een areaal van in totaal ongeveer 90.000 lichtmasten en incidentele uitbreiding.
Het Plan van Aanpak van MONTAD is op het criterium Kwaliteit als beste beoordeeld. Het plan had de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).
Het gaat om een lang contract van vier jaar met een toekomstperspectief voor in totaal twaalf jaar. De aanvang van de opdracht is op 1 april 2019.
MONTAD levert voor deze opdracht een beheersysteem voor preventief/correctief onderhoud en projecten: MOON. De uitdaging voor deze aanbesteding en de kwalitatieve meerwaarde van MOON is de gezamenlijke doorontwikkeling van het systeem in samenwerking met de coöperatie. De flexibele insteek van MONTAD en het snel kunnen anticiperen op de wensen van de klant zorgen ervoor dat MOON door deze aanbesteding nog breder inzetbaar zal worden als totaalpakket.