Succesvolle aanbesteding OVL/VRI’s Gemeente Groningen

In opdracht van de Gemeente Groningen heeft MONTAD succesvol de aanbesteding voor het onderhoud van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties begeleid. Met ongeveer 37.000 lichtmasten en 60 verkeersregelinstallaties betreft het een omva

Begeleiding van A tot Z

MONTAD heeft het volledige traject begeleid; van advisering over de toe te passen besteksvorm tot en met het opstellen van het uiteindelijke gunningsadvies.Na een intensieve periode waarin we alle benodigde documenten zorgvuldig hebben opgesteld, overleggen georganiseerd, de nota van inlichtingen opgesteld, interviews afgenomen en uiteindelijk de ingediende stukken hebben beoordeeld, is inmiddels het gehele traject succesvol afgesloten met de gunning.

 

MONTAD als transitiemanager

De goede samenwerking tussen de Gemeente Groningen en MONTAD krijgt een vervolg, want Groningen heeft ons gevraagd als transitiemanager op te treden om de start van het nieuwe contract in goede banen te leiden. Daarna kan Groningen weer tien jaar vooruit met het onderhoud van de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties.