Realisatie evenementenkasten Grote Markt

De wens van Gemeente Groningen is om grote evenementen in het centrum voortaan uitsluitend plaats te laten vinden op de Grote Markt. De Gemeente Groningen heeft Montad gevraagd mee te denken over de hiervoor noodzakelijke laagspanningsaansluitingen.

De Gemeente Groningen heeft Montad in april 2022 gevraagd mee te denken over de hiervoor noodzakelijke laagspanningsaansluitingen en de projectbegeleiding hiervoor te verzorgen.

 

Het project was veelomvattend. Montad heeft o.a. gezorgd voor:

  • een oriënterende schouw van de aanwezige aansluitingen
  • een inventarisatie van de aangeleverde gegevens, veelal tekeningen, en hiervan één tekening maken
  • opstellen inspectieplan
  • begeleiding en inspectie kabelmetingen
  • verwerken van de meetgegevens en opstellen van een tekening met de gewenste situatie
  • projectbegeleiding

In samenwerking met de leverancier van de ondergrondse kasten heeft Montad de kabelberekeningen en de uitvoeringstekening gemaakt.

 

Resultaat

Er is gekozen voor ondergrondse kasten om te voorkomen dat her en der kasten in de openbare ruimte staan geplaatst. Als er geen evenementen zijn, zijn er nu ook geen kasten zichtbaar. Het systeem bestaat uit een aantal ondergrondse kasten met aansluitingen -variërend van 1 x 16 A tot 3 x 200 A- verspreid over de Grote Markt. De grotere ondergrondse kasten zijn uitgevoerd met twee luiken. Het grote luik geeft toegang tot de verdeling en de beveiligingen. Het kleine luik geeft slechts toegang tot de contactdozen. Uit veiligheidsoverwegingen is voor de gebruikers alleen het kleine luik toegankelijk. In de kleinere kasten zijn alleen contactdozen ondergebracht.

Elke aansluiting is uitgevoerd met slimme technologie. Als een gebruiker van een aansluiting gebruik wil maken, moet hij zich eerst, éénmalig, registreren. Daarna kan hij de stekker in het stopcontact steken. Met een smartphone schakelt hij de spanning in. Het systeem herkent de gebruiker en daarmee start de registratie van het energieverbruik. Na afloop van een sessie meldt de gebruiker zich af en trekt de stekker uit het contact. Zonder tussenkomst van personen wordt de factuur van gebruik en energieverbruik opgesteld en via de mail verstuurd naar de verbruiker.

Dit systeem zorgt voor een grote verbetering wat betreft veiligheid en afrekening van het energieverbruik. Op dit moment is de uitvoering in volle gang. De gemeente wordt met deze installatie volledig ontzorgd en de gemeente kan hiermee weer jaren vooruit.

 

Beeld: Gemeente Groningen